haryoonline.com

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"

Referensi: https://tafsirweb.com/5356-surat-thaha-ayat-114.html [Links]

Masjidil Haram ----- Masjid Nabawi

Shalawat: ﷺ